حقیقت سکولاریسم

 • اندیشه

  سکولاریسم و مراحل آن و تاثیر آن بر جنبش فیمینیسم

  سکولاریسم و مراحل آن و تاثیر آن بر جنبش فیمینیسم نویسنده: دکتر مثنی امین الکردستانی /ترجمه: عبدالظاهر   بافت و محیط فلسفی به یقین هر جنبش اجتماعی، سیاسی و … که داری نگرش است، در محیط فلسفی معینی تولد یافته و از بینش و دیدگاه های رایج در زمانه ی خود تأثیر می پذیرد، و شاید زاییده ی طبیعی رو…

  ادامه »»»
 • سياسي اجتماعي

  یک بام و دو هوای سکولاریسم، عجب دموکراسی خوشایندی؟؟؟!!!

  نویسنده:حامد بهرامی اگر یک جوان در آمریکا بە یک مدرسە حملە نماید و جمعی بی گناه را بە رگبار ببندد همە چرایی های گنگی را مطرح می نمایند اما اگر در یک کشور اسلامی صورت پذیرد تحلیل لازم ندارد از اسلام خشونت طلب و عقدەهای جنسی و اجتماعی ناشی از سرکوب اسلام بودە است. اگر اوباما برای این حادثە با…

  ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا