حکم بازی شطرنج

  • فقه معاصر

    حکم بازی شطرنج چیست؟

    نویسنده: دکتر یوسف قرضاوی/ مترجم: دکتر احمد نعمتی مجموعه ی تحقیق و پژوهش هایی که در اقوال و ادلّه راجع به بازی شطرنج به دست آمد،این است که حکم بازی شطرنج،بارعایت قیود وشروطی که علمای شافعیه و حنفیه در کتب خود بیان داشته اند،بر اباحه است ( مباح است). بازی شطرنج درموارد زیر مباح است: بازی باشطرنج نبایدبه صورت قمار…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا