خاطرات یکی از اعضای سازمان چریک های فدایی خلق درمورد کاکه احمد مفتی زاده

  • زندگی نامه

    خاطرات یکی از اعضای س چ ف خلق درمورد کاکه احمد

    خاطرات یکی از اعضای سازمان چریک های فدایی خلق درمورد کاکه احمد مفتی زاده یک نفر از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق به نام {ع-ب}در زندان واحد 325 بند3، مدت 2سال ، با کاک احمد دیدار زیادی داشته است می گفت در واحد ما 160 نفر بو دند 20 نفرشان از افراد نامداری چو ن عباس امیر انتظام و بابک…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا