خدا الله من خالق خلق خداوند

  • الله - خداوند

    من از کجا آمده ام؟ خدا از کجا آمده است ؟

    دکتر ایریس یاب/مترجم: دکتر مسعود حاجی بیشتر والدین می دانند که ردیابی منشأ پیدایش انسان ها تا موجودات اولیه و یا اولین خلقت خداوند، در دراز مدت نمی تواند کودکان را قانع کند، چرا که هنوز سوال بی پاسخ برای آنها وجود دارد: خدا از کجا آمده است؟ و اگر خدا همه چیز را خلق کرده، خالق او چه کسی…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا