خدا الله کفر انکار منکر

  • الله - خداوند

    پندار منکران وجود خدا

    عبدالرحمن حسن حبنّکة المیدانی / ترجمه : محمد سلیمانی  منکران خدا بر این باورند که مادة بدون شعور، علم، اراده، اختیار و بالاخره فاقد حیات، از ازل بوده و چیزی غیر از آن در پهنة گیتی وجود ندارد! آنان گمان می‌کنند که همین مادة خالی از هر گونه صفات کمال، منشأ ایجاد خود به خود موجودات زنده‌ای می‌باشد که دارای…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا