خدا در نظر کودکان

  • الله - خداوند

    در ک کودکان و نوجوانان از مفهوم خدا در سنین مختلف

    در ک کودکان و نوجوانان از مفهوم خدا در سنین مختلف نویسنده: ناصر باهنر مفهوم خدا الف) از دیدگاه اسلام اسلام که بر پایه ی جهان بینی الهی استوار است، خدا را سرچشمه هستی و تمامی موجودات می داند، همان گونه که مقصد نهایی تمامی موجودات نیز اوست و همه ما به سوی او بازگشت خواهیم نمود. اسلام معتقد است…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا