دانشجویان بریتانیا

  • خبر های جدید

    دادن وامهای بدون بهره به دانش جویان مسلمان بریتانیا

    دادن وامهای بدون بهره به دانش جویان مسلمان بریتانیا بسیاری از دانشجویان مسلمان بریتانیایی به دلیل بهره‌دار بودن وام‌های دانشجویی دانشگاه‌های این کشور، از تحصیل در سطوح عالی دانشگاهی باز می‌ماندند. از این رو نظام جدیدی برای وام‌های دانشجویی طراحی شده است که منطبق با اصول شریعت اسلامی است و به دانشجویان مسلمان اجازه می‌دهد که با استفاده از این…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا