دانشجو دانشگاه دانش

  • مقالات

    دانشجو کیست ؟

    امیر ارسلان خضری دانشجو می داند که بی معنی ترین سوالات آنهایی هستند که هرگز پرسیده نمی شوند ، پس از سوال کردن نمی هراسد ، و از آن بیمی ندارد که مورد تمسخر پرسش شونده و یا دیگران قرار گیرد بلکه تا زمانی که به پاسخ پرسش خویش نرسیده آرام نمی گیرد...

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا