درد و دل با خدا

  • شعر و داستان

    تو می دانی … و من می دانم

    نوشته : شهاب بار الها تو می دانی که من کردارهای نیکی نداشته ام که به وسیله آنها به تو تقرب جویم. و من هم می دانم که همه گناهان را جز شرکت را می بخشایی. تو می دانی که از بدی هایی که از آنها نهی کرده ای، دوری نجسته ام. و من می دانم که ما را جز…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا