دلیل وجود شیطان

  • عقیده

    حکمت و فلسفه آفرینش شیطان چیست؟

    نویسنده:دکتر عمر سلیمان اشقر شیطان سرچشمه ی بدی ها و گناهان است؛ او مردم را به سوی نابودی دنیا و آخرت رهبری می کند. شیطان در هر زمان و مکانی، پرچمدار کفر و سرکشی پروردگار است و مردم را به سوی آن فرا می خواند. اکنون جای پرسش است که آیا حمکتی در آفرینش او نهفته است و اگر هست…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا