دموکراسی اسلامی

  • مطالب جدید

    دموکراسی اسلامی و شورا و نقش سیاسی

    نویسنده:منصور ميراحمدي دموکراسی اسلامی که به صراحت و به تفصیل در آثار متفکرین بسیاری، از اواخر قرن نوزدهم تاکنون، مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است، براساس این ایدۀ اساسی شکل گرفته که «دموکراسی در اسلام وجود دارد». متفکرین مذکور، با انکار تفاوت جوهری میان دموکراسی و شورا، ایدۀ مذکور را مورد بررسی قرار داده اند.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا