ربیعی

  • زندگی نامه

    کُرد بودن استاد عبدالباسط و رابطه وی با استاد محمد ربیعی

    کُرد بودن استاد عبدالباسط و رابطه وی با استاد محمد ربیعی نویسنده : فائز ابراهیم محمد زمانی که بارها و بارها می شنیدم که گفته می شد: «عبدالباسط کُرد است» به هیچوجه باور نمی کردم ،تا این مطلب را در مقدمۀ کتاب « دیوان شعر شیخ احمد جزیری» بدین تربیت مشاهده نمودم که: مجلۀ «روزالیوسف» مصاحبه ای با عبدالباسط و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا