رسول الله (ص) در رفتار با جوانان

  • جوانان

    شیوه ی رسول الله (ص) در رفتار با جوانان، قدردانی و احترام

    نويسنده: دکتر عمرو خالد / مترجم: دکتر ابراهیم ساعدی رودی مبدأ احترام و تقدیر یکی از اصول و مبادی رسول الله (ص) در برخورد با جوانان است.  روزی رسول الله (ص) در میان بزرگان صحابه مثل ابوبکر، سعدابن ابی وقاص، معاذبن جبل و ابو عبیده بن جراح نشسته بود، هوا گرم بود و همه تشنه بودند. رسول الله (ص) تقاضای…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا