زانایانی ئایینی کۆماری کوردستان جمهوری کردستان مهاباد قاضی بارزانی شیخ سعید پیران

دکمه بازگشت به بالا
بستن