زمان وقت زندگی انسان

  • مقالاتتصویر اهمیت وقت در زندگی انسان

    اهمیت وقت در زندگی انسان

    کیومرث یوسفی ... قرآن کریم وسنت نبوی ازجنبه ها و جهات متعدد و به صورت های گوناگونی به «وقت / زمان » توجه و عنایت ویژه ای داشته اند واز آن به عنوان نعمتی بزرگ ازجانب خداوند یاد کرده اند . آن جا که قرآن از منت ارزانی داشتن « وقت / زمان» وبیان عظمت فضل خداوند برانسان بااعطای آن…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا