زن زیبا

  • زن خانوادهاحترام زن

    پاک نگری در مرد! و ساده اندیشی زن …

    نویسنده: دکتر احمد صبوری اردوبادی اما آیا می توان باور کرد مردی که چشمش در چشم زنی خیره شده و از اعمال و احوالش روشن است که اسیر امیال سرکش خود بوده و یا از سایر اعمال و رفتارش معلوم است که رایحه ی حداقل مراتب ادب و اخلاق و تزکیه ای به مشامش نرسیده و جز به حیوانی در…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا