زن سیاست زنان سیاسی

  • زن خانواده

    زن و سیاست

    استاد عمرو خالد/ مترجم: سوما بزرگی در زمان حضرت محمد(ص) زنان علاوه بر امور نظامی، در عرصه سیاست نیز دخالت داشته اند، ممکن است برخی این موضوع را بعید بدانند و معتقد باشند محال ترین امری که زنان می توانند در آن شرکت کنند، مسائل سیاسی است؛ اما این مقوله در زمان صحابه به وقوع پیوست چنان چه در جنگ…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا