زن شوهر مودت رحمت لباس زناشويي همسر

  • زن خانواده

    زن و شوهر، در آیات قرآن

    نويسنده : سیدعباس وطن خواه به جرأت می توان گفت که مهم ترین رابطه میان دو موجود پس از رابطه انسان و خدا، رابطه ای است که میان زن و شوهر وجود دارد. این رابطه چنان اساسی و ارزشی است که بی آن شاید انسان، مفهوم انسانیت خویش را از دست می داد و از دایره آن چه اکنون است،…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا