ستیز

  • شعر و داستان

    ستیز، داستان مبارزه زنی مسلمان با …

    ستیز، داستان مبارزه زنی مسلمان با … نویسنده: بنت الهدی صدر / مترجم: لطیف راشدی فاطمه قدم هایش را تندتر کرد. عجله داشت. باید خودش را از سرگردانی نجات می داد. احساسی ناشناخته و مبهم آزارش می داد. آرزو داشت که می توانست بر آن احساس غلبه کند و از آن رهایی یابد. اما او هنوز احساس ضعف و ناتوانی…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا