سعد ابن معاذ

  • smsنكته سخن نيكو

    مردان خدا این چنین بودند سعد ابن معاذ

    مردان خدا این چنین بودند سعد ابن معاذ نویسنده: میرابوالفتح دعوتی *         سعد ابن معاذ: به وظیفه می اندیشید، نه به آیندۀ خود. به این می اندیشید اکنون وظیفۀ من چیست؟ و چه باید کرد و چه می توان کرد؟ به رضایت خدا و رسول می اندیشید نه به آیندۀ خود و اهل و عیال، و نه به خلافت بعد…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا