سعید بن عامر

  • زندگی نامه

    سعید بن عامر جمحی فرمانروای عادل و سخاوتمند

    نویسنده: دکتر عبدالرحمن رأفت باشا / ترجمه: محمدطاهر حسینی از طریق غدر و خیانت و به شیوة ناجوانمرادانه، قریش به یکی از یاران صادق پیامبرص به نام خبیبب عدی دست یافت و او را به اسارت خود درآورد. قریش فرمان کشتن او را صادر و تصویب کرد. سران قریش، برای تماشا و مشارکت در مراسم قتل خبیب ، مردم را…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا