سلطه سلطه گر استعمار استثمار استعمارگر ملت ناجی

  • سياسي اجتماعي

    ارتباط ناسالم سلطه گر و زیر سلطه

    صلاح الدین عباسی  mahabade2@yahoo.com     ملتها و جامعه های زیر سلطه در طول زمان خصوصیات و ویژگیهای خاصی پیدا میکنند. در گذشته ای نه چندان دور این خصوصیات در ملل استعمار زده مشاهده می شد اما در زمان حال استعمارزدگی شکل پنهان پیدا کرده است و خصوصیات روحی و روانی استعمار زدگی در ملتها و جامعه های یافت می شود که…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا