سید قطب اندیشه تکفیر جاهليت

  • اندیشه

    سید قطب اندیشه تکفیر را انکار می کند!

    نویسنده: سالم البهنساوی / مترجم: سالم افسری اصول و مبانی کلی اسلام حکم می کند که الفاظ جاهلیت به کار رفته در سخنان سید قطب باید تأویل و تفسیر شوند، به عبارت دیگر اگر الفاظ جاهلیت در ارتباط با مسلمانان به کار رفته باشند مقصود آن است که باید برنامه ها و قوانین وارداتی را که اصل و اساسش جاهلی…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا