شخصیتگرایی خودخواهی حدس گمان آفت

  • مقالات

    آفات شناخت در دین

    آفات شناخت در دین /  بهنام سلیمی گاهی افراد از نظر علمی و دینی به گونه ای هستند که دیگران را مجذوب  شخصیت خود می نماند به طوری که عامه ی مردم خواه ناخواه سخن و دیدگاه های علمی ، دینی و .... آنان را می پذیرند و این پذیرش را با نقد و بررسی همراه نمی سازند به عبارت…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا