شرک مشرک توحید موحد ظلم

  • عقیده

    پیامدها و آثار شرک

    امام ابن قیم جوزی / مترجم: عبدالعزیز سلیمی مقصود این است از آنجا که شرک بزرگترین ستم ها و زشت ترین پلشتی ها و بدترین بدی هاست، از نظر خداوند نیز مبغوض ترین و ناپسندترین امور است و بیش از هر چیزی خداوند از آن خشمگین می شود، و مجازات هایی را که در دنیا و آخرت برای اهل شرک…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا