شریعتی و قرآن

 • قرآنPhoto of قرآن و رفتار وارونه ما با آن

  قرآن و رفتار وارونه ما با آن

  قرآن و رفتار وارونه ما با آن نویسنده:  دکتر شریعتی قرآن کتابی است که نام بیش از 70 سوره اش از مسائل انسانی گرفته شده است و بیش از 30 سوره اش از پدیده های مادی و تنها 2 سوره اش از عبادات! آن هم حج و نماز. کتابی است که شماره آیات جهادش با آیات عبادتش قابل قیاس نیست……

  ادامه »»»
 • قرآن من شرمنده توام!

  نویسنده: دکتر علی شریعتی قرآن کتابی است که نام بیش از 70 سوره اش از مسائل انسانی گرفته شده است و بیش از 30 سوره اش از پدیده های مادی و تنها 2 سوره اش از عبادات! آن هم حج و نماز ! کتابی است که شماره آیات جهادش با آیات عبادتش قابل قیاس نیست...  این کتاب از آن روزی…

  ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا
بستن