عادت داشتن

  • سياسي اجتماعي

    اختاپوس «عادت»!

    اختاپوس «عادت»! نویسنده: رئوف آذری در تمام سال های زندگی ام،دهمواره شاهد هنرنمایی اختاپوس «عادت» بوده‌ام و تغییر وضعیت شکل طبیعت پیرامونی و رفتار اطرافیان را بیشتر از آنکه منشأ درونی داشته باشد، بیرونی و منبعث از «عادت واره‌ای عمومی یافته‌ام که نام «اختاپوس عادت» بر آن نهاده‌ام … بسیار تجربه کرده‌ام کوره راه‌هایی، از سر اجبار به «عادت» شاهراه…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا