عبدالحمید بن بادیس

  • جوانان

    شخصیت های با سن کم اما عمر پربرکت …

    شخصیت های با سن کم اما عمر پربرکت … نویسنده : د. وصفی عاشور أبو زید ترجمه:اسمعیل ابراهیمیان چه بسیار مردمانی که سالهای متمادی زندگی کردند وسپس مرگ آنها رادرهم پیچیدوکسی از آنها دیده،یا کوچکترین صدا ازآنها شنیده نشد (و پس از مردن نامشان از صحنه ی تاریخ محوگردید) وچه بسیار عالمان وداعیان ومصلحانی که عمرهای کوتاهی داشتند اما آثار…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا