عجب کبر تکبر غرور متکبر

  • تربیت، اخلاق و تزکیه

    تنها سه حرف؛اما!!! "عجب کبر"

    استاد عمرو خالد /  مترجم:زاهد ویسی عیب خطر ناک کشنده ای که در نهاد ابلیس بود و به طرد ولعن او انجامید،در سه حرف یک کلمۀ کوچک به نام «أنا» متجسد می شود. البته مسأله،کوچکی آن نیست،بلکه بار معنایی آن مهم است  که نشان می دهد قلب دارنده ی این عنوان از کبر ،استعلا،خود بزرگ بینی ،عجب بیمار است.سجده را…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا