علل شکست رژیم ساسانی

  • تاریخ

    علل شکست رژیم ساسانی در برابر سپاه اسلام

    علل شکست رژیم ساسانی در برابر سپاه اسلام نویسنده: فریدون اسلام نیا علل کشست رژیم ساسانی در برابر سپاه اسلام را می توان در موارد زیر خلاصه نمود: ۱- زجر و شکنجه و تجسس عقاید و افکار در تمام مردم یک نوع حس علیه دین رسمی زرتشتی و خاندان پادشاهی که به تحمیل آن بر مردم کمک می نمود به…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا