غذاهای مناسب رمضان

  • رمضان

    غذاهای مناسب برای رمضان

    غذاهای مناسب برای رمضان روزه تمريني است براي اين كه هر آنچه را نبايد ببينيم، نبينيم، هر آنچه را نبايد بگوييم، نگوييم و آنچه را نبايد بخوريم، حذف كنيم و يادمان بماند كه قرار است از راه پرهيز، سالم شويم. اين پرهيز البته هم روحي است و هم جسمي...اما گاهي اتفاق، جور ديگري است. هر ساله پس از ماه مبارك…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا