غریبان دیار حیرت

  • جوانان

    غریبان دیار حیرت !

    استاد سعید نورسی / مترجم: محمد طاهر حسینی طرف خطابم (ضیاء پاشا) نیست بلکه میعادگاه اروپاست. گوینده خود من نیست بلکه قلبم ، شاگرد ، قرآن است. (گفتارهای) سابق حقایقند زینهار سرگردان نشوی، برحذر باش از حد آن فرا نروی . دلت نلرزد و افکار بیگانگان را نشنو که گمراهی است و تو را به وادی پشیمانی می کشد.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا