فاروق فرساد کاک احمد مفتی زاده

  • بابه ته كان

    نامه ی کاک فاروق فرساد بو کاک احمد مفتی زاده

    نامه ی کاک فاروق فرساد بو کاک احمد مفتی زاده بسم الله الرحمن الرحیم هه­رچه­ن خه­زانه و گه­لَا ریَزانه و ، پاییز خه م  تیَریَ و دیاری ته­پ وتوَز بوَ خه­لَک ئه­نیَریَ ، به­لَام ئه­م پاییز، شه­وقی دیداری گولَی روی ئازیز ، به قوربانی بم- خه­می وا رَه­وان، هه­ر پیَم نه_زانی ئایه کام که­وان ، بوَ کویَ هاویَشتی؟

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا