قرآن سنّت تمدن انديشه اسلامي اسلام

  • اندیشه

    جایگاه قرآن و سنّت و تمدنهای دیگر در اندیشه اسلامی

    نويسنده:دکتر محسن عبدالحمید / مترجم:داود ناروئی بدون تردید کتاب و سنت دو منبع اساسی اندیشه ی اسلامی هستند و اندیشه ی اسلامی چون از این دو منبع خدایی برخاسته است، خصلت اسلامی بودن را به دست آورده است. اگر ما در قرآن بیندیشیم، می بینیم جولانگاهی فراخ برای تکاپوی خرد انسانی گشوده است. به ویژه هنگامی که می بینیم...

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا