قضاوت

 • تربیت، اخلاق و تزکیهتصویر برخی با گوشهاشان می بینند! و برخی با چشمهایشان قضاوت می کنند !

  برخی با گوشهاشان می بینند! و برخی با چشمهایشان قضاوت می کنند !

  برخی با گوشهاشان می بینند! و برخی با چشمهایشان قضاوت می کنند ! نویسنده : اقبال جهانگیری امروز طبق عادت روزانه، دقایقی چند فراغ جستم و سری به وادی مجازی اینستاگرام زدم و در آن سیری نمودم. سرم گرم  خواندن مطالب بود. پیش تر که رفتم به تصویری برخوردم که دیده ای(چشمی) بر گوشی منقش کرده و رویش به زبانی…

  ادامه »»»
 • لطفاًزود قضاوت نکنید…

  نویسنده: عبدالعزیز کرمی  سگر مه هایش را تو هم کرده بود ، سبیلهای شانه کرده و صورت تراشیده ، نایلون کوچک دسته دار سفید نارنجی، که درونش پر از کاغذ و مقداری اسباب بازی و پیراهنی که معلوم نبود که چه وضعی دارد ، در دست داشت و من خوشحال   به استقبالش رفتم که بگویم : عجب خوب تراشیده ای…

  ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا