لغو باطل بیهودگی تلف اخلاق

  • تربیت، اخلاق و تزکیه

    روی گردانیدن از لغو و بیهودگی

    دکتر احمد شرباصی مصری / مترجم : محمد بهاء الدین حسینی مشتقات  (( لغو )) دو معنا اساسی دارد ؛ اول به معنای چیز بی ارزش و دوم به معنای شیفته شدن و پافشاری در برابر هر چیزی است . به سخن بیهوده ا که مورد توجه قرار نگیرد ، لغو گفته می شود و گوینده بدون ناز و تامل…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا