مجروحان غزه

  • درمان‌ مجروحان‌ غزه درمصربه شرط دادن اطلاعات موردنیاز اسرائیل

    مجروحانی که به علت وخامت اوضاع جسمانی و یا ازدحام بیمارستان های غزه برای درمان به مصر منتقل می شوند، پیش از آغاز درمان مورد بازجویی قرار می گیرند و سرویس اطلاعاتی مصر درمان مجروحان را مشروط به ارائه اطلاعات کرده اند.منابع بیمارستانی به “رای الیوم” گفته اند: “یکی از مجروحین فلسطینی از پاسخ دادن به بازجویان مصری خوداری کرد…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا