مخالفین دین اسلام طبیعت روانشناسی تاریخ جامعه مارکسیست

  • اندیشه

    نقدی بر نظریه های مخالفین دین

    وحید الدین خان / ترجمه : نشر وحید زیست شناسان بر این عقیده اند که همه حوادث در جهان بر اساس(قانون طبیعت) انجام می پذیرد پس دیگر نیازی به نیروی مجهولی به نام خدا نداریم  که منشأ بروز این حوادث باشد. بهترین پاسخ در اینباره گفته دانشمند مسیحی است که می گوید: «طبیعت واقعیتی از وقایع (جهان) است نه تفسیر…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا