مرد زن نما

  • شعر و داستان

    داستان مرد زن نما که در حمام زنانه کار می کرد!!!

    داستان توبه نصوح نصوح مردى بود شبیه زنها، صورتش مو نداشت و پستانهایى برجسته چون پستان زنها داشت و در حمام زنانه کار مى کرد.  او سالیان متمادی بر این کار بود و از این راه هم امرار معاش می کرد و هم ارضای شهوت. گرچه چندین بار به حکم وجدان توبه کرده بود اما هر بار اخگر شهوت، او…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا