مسجد روحانی طلبه روحانیت کردستان طلاب علماء

  • كردستان

    روحانیت در کردستان ، مشکلات و راهکارها

    سید محمد امین واژی /  مهاباد مسجد ، روحانی و طلبه مثلثی بود که یکی از شاخصه های هویت ملی مذهبی کردها را تشکیل می داد. به گونه ای که گوشه ای از فرهنگ وفعالیت مردم ازاین مثلث خالی نبود.به هرجا نگاه می کردی فرهنگ .سیاست .شادی . عزا. شعر .ادبیات. آواز.جنگ وصلح و....اثر این مثلث آشکار بود

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا