مسلمانان تایوان

  • خبر های جدید

    مسلمانان تایوان

    مسلمانان تایوان اقلیت مسلمان تایوان را به طور عمده کارگران خارجی تشکیل می دهند که اغلب از اندونزی و تایلند به این کشور آمده اند. رویهم رفته مسلمانان تنها قطره ای هستند در اقیانوس جمعیت ۲۴ میلیون نفری تایوان، لیکن با این وجود مسلمانان در این کشور با مشکل تبعیض مذهبی مواجه نیستند و آزادانه می توانند به ادای فرایض…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا