مصلحت حکومت

  • smsنكته سخن نيكو

    خطبه حضرت عمر(رض) : مصلحت حکومت در سه چیز است

    خطبه حضرت عمر(رض) : مصلحت حکومت در سه چیز است  و قسمتی از سخنرانی او در جابیه:  (إلا وإنی ما وجدت صلاح ما ولّانی الله إلّا بثلاث: أداء الأمانه، والأخذ بالقوه، والحکم بما أنزل الله). «من صلاح و خیر ولی الامر شدن بر شمارا جز به سه چیز نیافتم: ادا کردن امانت، باقوت و قاطعیت عمل کردن و حکومت کردن…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا