معجزات پیامبر

  • محمّد رسول الله

    بیست و هشت معجزه از معجزات حضرت محمّد رسول الله

    بیست هشت معجزه از معجزات حضرت محمّد رسول الله امام‌ ابو محمد بن‌ حزم‌ اندلسی‌، بخشی‌ از معجزات‌ رسول‌ اکر( ص )را که‌ به‌تواتر نقل‌ شده‌ است‌، چنین‌ بر می‌شمرد: ۱ ـ قرآن‌ کریم‌. ۲ ـ شق‌ القمر که‌ به‌ درخواست‌ قریش‌ در مکه‌ روی‌ داد. ۳ ـ اطعام‌ گروهی‌ بسیار با غذایی‌ اندک‌ در منزل‌ جابرt و در منزل‌…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا