معصیت

  • مقالات

    آیا معصیت و گناه یک نوع بیماری است؟

    نويسنده: محمد غزالي / مترجم: دكتر محمود ابراهيمي فراوان پيش مي آيد كه پژوهش علمي به اين نتيجه مي رسد كه رفتار ناهنجار و ارتكاب معاصي و محظورات، پديده هايي هستند كه از بيماريهاي نهاني روحي سرچشمه مي گيرند. و و قوع جرائم، بدان گونه تفسير مي شوند كه نتيجه نابه سامانيهاي روحي و عصبي هستند، كه در پشت آنها…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا