مهارت انتقاد سازنده نقد منتقد

  • مهارتهای زندگی

    هنر و مهارت انتقاد سازنده !

    بسياري از ما هنگامي که واژه «انتقاد» را مي شنويم، به اشتباه آن را، خرده گرفتن و اشکال تراشي از ديگران، معنا مي کنيم. در اين حالت اگر شخصي مورد انتقاد قرار گيرد، آن را به عنوان حمله به خود تلقي کرده و در مقابل آن ايستادگي خواهد کرد. اما براستي معناي صحيح «انتقاد» چيست؟ «انتقاد»، يعني نقد کردن. «نقد…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا