نخست وزیر مسلمان

  • خبر های جدیدنخست وزیر رومانی

    یک زن مسلمان، یک گام تا نخست وزیری رومانی

    یک زن مسلمان، یک گام تا نخست وزیری رومانی به احتمال زیاد، یک زن مسلمان نخست وزیر رومانی می شود. “لیفیو راگنا” رئیس حزب سوسیال دموکرات، حزب پیروز در انتخابات پارلمانی اخیر در رومانی پیشنهاد کرده یک زن مسلمان به نام “سیفیل شهایدیه” سمت نخست وزیری را برعهده بگیرد. در صورت که این پیشنهاد عملی شود این برای نخستین باری…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا