هدایای خدا

  • smsنكته سخن نيكو

    کوتاه اما خواندنی: فانوس دریایی؛ هدایای خدا

    تیهه و تنظیم: د. عبدی دو کشتی جنگی در حال مأموریت اموزشی بودند و قرار بود به مدت چند روز در هوای توفانی مانور بدهند.شب بود،هوا مه الود بود و باعث می شد که قدرت دید کمی داشته باشند.ناخدا در کشتی بود و همه فعالیت ها را زیر نظر داشت.چیزی از شب نگذشته بود که دیده بان به فرمانده گزارش…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا