چالشهای فکری

  • جهان اسلام

    چالشهای فکری روشنفکران مسلمان در مواجهه با جهان غرب

        چالشهای فکری روشنفکران مسلمان در مواجهه با جهان غرب نوشته: پروفسور دکتر رمضان گوزن، استاد دانشکده علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه مارمارایترکیه. ترجمه: فرزاد صمدلی افزایش ضعف و شدت مغلوبیت جهان اسلام سبب شد تا اشخاص و دولتهای اسلامی برای مبارزه با این روند، شیوهای مختلفی در پیش بگیرند.کسانی که می پرسند “کدام اسلام؟ کدام تمدن؟” مانند…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا