چگونه دعوت بکنیم

  • دعوت و داعی

    پیامدهای منفی احساساتی عمل کردن در دعوت بسوی دین

    پیامدهای منفی احساساتی عمل کردن در  دعوت بسوی دین نویسنده: مبارک النوفلی /مترجم: محمد حسین احمدی تبار یعنی، داعی بخواهد، عوامل ضعف و عقب ماندگی امروز مسلمانان و وضعیتی را که در آن به سر می برند، در یک چشم بر هم زدن تغییر دهد؛ بدون این که عواقب و تبعات آن را در نظر بگبرد و از شرایط حاکم…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا