کاریکاتور اسلام

  • مقالات

    کاریکاتور یک انگلیسی برای مسلمانان

    یک راهبه می تواند سرتاپای خود را بپوشاند تا زندگیش را وقف عبادت کند , درست است ؟    اما چرا وقتی یک زن مسلمان این کار را انجام دهد , مورد ملامت قرارمیگیرد ؟  من مسلمانم مرا بکش وآن را هزینه های تحمیلی(اضافی) نام نهدارائیم را غارت کن, به وطنم تجاوز کن , راهبرم را تو تعیین کن ونام آن…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا